Translate

Thursday, January 12, 2017

WHAT WOULD I SAY, IF I MET DONALD TRUMP


  1.   Your slogan “Make America Great Again” sounds as awakening alarm in  the minds of Americans as well as non-Americans, as they long to see America restore the spirit of love, generosity, care and obedient to God, the Almighty, like her founding fathers did. They didn’t have heavy weapons, strong army, high technology as today. But they maintained the superior status of the nation through divine power. Their slogan reflected in the American dollar “IN GOD WE TRUST.” Yes, they undoubtedly, trusted Him. He walked with the Nation for a long time, until recent days when she started derailing. This is the spirit to pursue!


     2.   A famous proverb "when one pipes in America, they dance in the third world countries," is valid even today. Let the new kinds of pipes blown in America, produce an attractive melody to the rest of the world in the range of social, economical, political and finally, cultural aspects.
  
 God Bless America and Her People!


Wednesday, October 26, 2016

UBAGUZI WA MATUMIZI YA NEMBO YA KIISLAMU YA HALAL.Nembo ya Kiislamu ya Halal (حلالا) inaonekana kwenye bidhaa mbali mbali zinazozalishwa hapa Tanzania.

Nembo hiyo kwa sasa hutolewa na Taasisi za Kiislamu hapa nchini. Taasisi hizo ni Baraza Kuu la Waislamu Tanzania (BAKWATA) na Baraza Kuu na Taasisi zake. Taasisi hizo zinapotoa nembo hiyo kwa wazalishaji hutoza kiasi fulani cha kodi ambazo huenda kutunisha mfuko wa Kiislamu.

Katibu Mkuu wa BAKWATA, Sheikh Suleiman Lolila, akiongelea kuhusu nembo hiyo, alisema, "kupitia uwepo wa nembo hii katika bidhaa itasaidia kuweka uhalali wa bidhaa na kuweza kuuza bidhaa zetu nchi za nje kama Malaysia lakini pia tutakuwa tumetekeleza ibada ya Waislamu kwa kula vyakula halali."

Nembo hiyo inapotolewa, haihusiani na ubora au thamani yoyote ya bidhaa hiyo, bali ni kuitambulisha bidhaa hiyo kwamba imeandaliwa kwa kufuata misingi ya Sharia ya Kiislamu.

  Ubaguzi ninaouongelea hapa ni kwamba nembo hiyo inaihusisha jamii moja tu ya kiimani, ambayo ni ya Kiislamu.

   Hoja inayojitokeza hapa ni kwamba, je, jamii zingine za kiimani zinaruhusiwa na mamlaka  ya nchi kutumia nembo zao katika biashara wanazozizalisha ili kukidhi hitaji lao la kiimani kama ilivyo kwa Waislamu?

  Kwa kuwa hili ni suala linalohusisha uchumi, uzoefu kwa hapa Tanzania umeonesha kwamba, kumekuwa na upendeleo mkubwa sana wa kibiashara kutoka mamlaka kuu kuipendelea zaidi dini ya Kiislamu kuliko dini zingine.

Maana yake jamii moja inalazimishwa kwa nguvu kufuata mfumo wa imani usio wao.

Kwa mfano, mpaka leo kuna mgogoro mkubwa kwa Wakristo wanaomiliki bucha za kuuzia nyama, ambao, wasingependa kuchinjiwa wanyama wao na Muislamu.

 Hili limeonekana zaidi hasa  kipindi ulipoibuka mgogoro wa uchinjaji wa wanyama. Kwamba, je, ni nani anayeruhusiwa kisheria kuchinja wanyama ambao nyama yao itatumiwa na jamii nzima?

 Mgogoro huo, mbali na kusababisha baadhi ya Wakristo kutishiwa maisha na kufungwa, ulisababisha kifo kwa Mchungaji Mathayo Kachila wa Kanisa la Pentecostal Assemblies of Tanzania (P.A.G) Buseresere, mkoa wa Geita aliyechinjwa hadi kufa.

     Sharia ya Kiislamu pamoja na mambo mengine imekusudia kuwabana wasio Waislamu kwenye mambo mbali mbali.

Vitabu vya sharia za Kiislamu vinalielezea suala hilo. Moja ya kauli ya Mtume Mohammad s.a.w kama ilivyonukuliwa katika kitabu kilichoandikwa na Sheikh Abdubakar Jabir al- Jazair kiitwacho,  Minhaj il Muslim, juzuu ya 3, uk.22 kuhusu kuwabana Wakristo, inasema, “Msiwaanze Mayahudi na Manasara (Wakristo) kwa kuwasalimia, mkikutana na mmoja wao njiani mbaneni asipate nafasi pana ya kupata. “(Ameipokea Muslim).”

 Tena Mtume Mohammad (s.a.w) amenukuliwa  katika kitabu kiitwachoTafsiri ya Bulugh Al-Maram, uk.499 Hadithi na 1126 akisema: “Msianze kuwaamkia Mayahudi wala Manasara mtakapokutana na mmoja wao njiani msogezeni upande wenye dhiki.” Manaswara ndiyo Wakristo.

   Katika dini ya Kiislamu, kuna Jihad mbili; Jihad Saghir, yaani, Jihad ndogo, ambayo, hii huhusika na kueneza Uislamu kwa njia ya mapambano ya silaha na huisha tu pale vita vinapokoma. 
     
  Jihadi nyingine inaitwa Jihad Kabir, yaani, Jihadi Kubwa. Hii huhusisha harakati zisizo tumia silaha zikiwemo za kiuchumi, kisiasa au kijamii kama ndoa na uenezi wa maandiko n.k.                   
     
 Jihad Kabir, yaani, Jihadi Kubwa ndiyo  inayosababisha mateso ya kiuchumi (economic persecution) kwa wasio Waislamu. Jihad hii Kubwa ni ya milele haina kikomo

   Utekelezaji wa Jihad kubwa ndiyo chimbuko la shinikizo la matumizi ya nembo ya Kiislamu ya Halal kwenye bidhaa mbali mbali ili kuuendeleza Uislamu. Na shinikizo hili, halifanyiki kwenye nchi za Kiislamu tu, bali hufanyika pia hata kwenye nchi zisizo za Kiislamu, ambako, kuna Waislamu wanaharakati walioko kwenye vyombo vya maamuzi, na wafanyabiashara wanaosimamia utekelezwaji wa Jihadi hii.

Mgogoro huo wa uchinjaji wa wanyama ili kuipa nguvu nembo ya Halal, uliwahi kupelekwa na kujadiliwa na bunge letu la Jamhuri.

 Katika HANSARD ya Bunge: Mkutano wa Tano, Kikao cha Tano kilichoketi tarehe 6 Nov, 2006, swali la uchinjaji wa wanyama liliulizwa na Mh.Hafidh Ali Twahir, Mbunge wa Dimani, (CCM), Zanzibar, aliyeitaka Serikali itunge sheria ya uchinjaji wa wanyama kwa kufuata imani za kidini.

Katika ukurasa wa 55 wa HANSARD hiyo, Mh. Twahir alisema, “sasa wenzetu kwa sababu ya kuweka tofauti pale ambapo kunachinjwa nyama halali, basi unapokwenda katika ranchi yao ya kuchinjia  kile kisu kimeandikwa Bismillah na kule alikoelekea ndiko kunakokubalika.” 

Mh. Twahir alitaka wanyama wanapochinjwa wachinjwe kwa kuelekezwa Qibla, uelekeo ambao Waislamu huelekea wakati wa kufanya ibada zao, yaani Makka.

Aliyekuwa Waziri wa Mifugo wa kipindi hicho Mh. Anthony Diallo (MB) (CCM) alitoa msimamo wa Serikali kuhusiana na suala hilo la uchinjaji. Katika uk.88 wa HANSARD hiyo ya Bunge, Mh. Dialo alisema,  "Kwa hiyo, muuzaji nyama yeyote ni lazima atazingatia kitu ambacho ni desturi na mila na matakwa ya wanunuzi wa nyama hiyo. Kwa  hiyo, hatuhitaji kuweka kwenye sheria kwa sababu tunafahamu Serikali yetu haina dini na hatuwezi kuanza kuingiza vifungu vya kutamka mahitajio ya dini moja au dhehebu  moja ndani ya sheria tunakiuka Katiba ambayo inatukataza Serikali isijihusishe na uhuru wa dini ni wa kila mtu sio wa Serikali.”


Ibara ya 13 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasisitiza usawa wa watu wote mbele ya sheria na inakataza ubaguzi wa aina yoyote.

     13.-(1)  Watu wote ni sawa mbele ya sheria, na wanayo haki, bila ya ubaguzi wowote, kulindwa na kupata haki sawa mbele ya sheria. 

     (2)  Ni marufuku kwa sheria yoyote iliyotungwa na mamlaka yoyote katika Jamhuri ya Muungano kuweka sharti lolote ambalo ni la ubaguzi ama wa dhahiri au kwa taathira yake.       
 17
      (4)  Ni marufuku kwa mtu yeyote kubaguliwa na mtu au mamlaka yoyote inayotekeleza madaraka yake chini ya sheria yoyote au katika utekelezaji wa kazi au shughuli yoyote ya Mamlaka ya Nchi.

       (5)  Kwa madhumuni ya ufafanuzi wa masharti ya ibara hii neno "kubagua" maana yake ni kutimiza haja, haki au mahitaji mengineyo kwa watu mbalimbali kwa kuzingatia utaifa wao, kabila, pahala walipotokea, maoni yao ya kisiasa, rangi, dini, jinsia au hali yao ya maisha kwa namna ambayo watu wa aina fulani wanafanywa au kuhesabiwa kuwa dhaifu au duni na kuwekewa vikwazo au masharti ya vipingamizi ambapo watu wa aina nyingine wanatendewa tofauti au wanapewa fursa au faida iliyoko nje ya masharti au sifa za lazima, isipokuwa kwamba neno "kubagua" halitafafanuliwa kwa namna ambayo itaizuia Serikali kuchukua hatua za makusudi zenye lengo la kurekebisha matatizo katika jamii.

Katiba inakataza ubaguzi wowote ukiwemo ule wa kidini. Matumizi ya nembo ya Halal ya Kiislamu kwenye bidhaa zote zinazotumiwa na jamii yote, huku wasio Waislamu wakizuiliwa kutumia imani yao katika masuala ya kibiashara, ni ubaguzi na kinyume cha Katiba.

Baada ya miaka kadhaa chini ya nembo hiyo ya Halal, jamii isiyo ya Kiislamu itajikuta haimiliki uchumi wa aina yoyote na hivyo kukandamizwa na kupoteza imani yao.


Daniel Mwankemwa
dmwankemwa@gmail.com
Dar es Salaam,
25 Oktoba, 2016


Monday, September 26, 2016

THREE MEN SENTENCED LIFE IMPRISONMENT FOR CHURCHES TORCHING IN BUKOBA TANZANIA
The Resident Magistrate of Bukoba Kagera region in Tanzania, Victor Biambo, has sentenced three men to life imprisonment for the offenses of conspiracy 

to burn various churches in the region.

 The Government Prosecutor, Emmanuel Manyere, said, despite the verdict, the three men still face with another accusation of cutting the throat with the killing of 16 people which continues in the Supreme Court in the Bukoba region.

Manyere said the three men, namely, Allyu Dauda, ​​Rashid Mzee and Ngesela Keya appeared in Resident Magistrate's Court in front of Magistrate of Bukoba, Victor Biambo. He said the accused unanimously found guilty of conspiracy to burn 16 churches of various denominations in the region.

Magistrate Bigambo satisfied with the evidence from the complainants and to imprisonment for seven years in jail for all three of the offense of conspiracy and life imprisonment for the crime of burning churches.

Meanwhile, the Kagera Region Police Commander, Augustine Ollomi praised the court to exercise justice in this case as well as urging the country to continue to cooperate with the police to put an end to such practices.

Despite the judgment in this case the number 67, still three men are charged with the murder of 20 people in various locations in the region going to the Supreme Court, Bukoba region.

Thursday, September 1, 2016

RADICAL ISLAMIC NEWSPAPER (ANNUUR) HAS LOST TOLERANCE OVER MY ARGUMENTS AGAINST ITS AGENDA.


The weekly notable radical Islamic newspaper in Tanzania, (ANNUUR), has lost tolerance over me. The newspaper is known for propagating radical Islam in the Great Lake zone.

I'm an evangelist, author and a blogger whose objectives is to propagate peace in the co-existence society in East Africa and discourage all religiously sharp ideology in order to maintain the peace in our society.

One of my book "SUMU YA UDINI" (Religiosity: Green Snake In Green Grass)  is designed to discourage sharp ideology and set the permanent solution to the problem.

The newspaper for about 13 publications (the last is of Friday of 26th Aug 2016) has been portraying me as a threat to Islam who destroy the image of it in East Africa. Hope future publications will bear the same attitude. Many East African countries are secular! But why these radicals demand superiority over non-Muslims?

To them any one who is against terrorism, religious radical ideology becomes their enemy, so do to me. They form false accusations against the Church and Christian community to run the parallel government by means of what they call Christendom machinery which is against the truth.
The question is should we stay mute and let things lead by their own? The answer is obvious NO, we must shout come what may!
 Please join us prayerfully, and by any other means to see how best we can continue disseminating materials that will help  to equip the saints and other people with good will to discern the real situation .Do not undermine this message.

Look forward to hearing from you soon!

Thursday, August 4, 2016

MSICHANA INITIATIVE: YAFICHUA MATUMIZI YA SHARIA ZA KIISLAMU KATIKA SHERIA ZA TANZANIAMsichana iniative, ni Taasisi isiyo ya Kiserikali inayojishughulisha na kuwatetea watoto wa kike katika masuala mbali mbali. Hivi karibuni Taasisi hiyo ilifungua kesi ya Kikatiba yenye lengo la kupinga sheria ya Ndoa ya mwaka 1971 inayoruhusu mtoto wa kike aolewe akiwa na miaka 15. Katika kesi hiyo Msichana Iniative iliomba Mahakama Kuu itamke kwamba msichana kuolewa chini ya mika 18 ihesabike ni kosa.

Mahakama Kuu ilikubaliana na ombi la watetezi hao na kutamka kuwa ni kosa  binti kuolewa akiwa na miaka 15, huku makahakama hiyo ikiipa Serikali mwaka mmoja kurekebisha mapungufu hayo yaliyomo katika sheria hiyo kwa kutamka kwamba umri sahihi wa kufunga ndoa ni miaka 18 kwa wote wavulana na wasichana. 

Imeripotiwa kwamba Serikali ya Tanzania inakusudia kwenda Mahakamani kukata rufaa ya hukumu hiyo. Yaani ni kama Serikali inasema umri huo wa miaka 15 ni sahihi. Lakini swali linaloumiza kichwa ni kwamba ikiwa umri huo ni halali ni kwanini mtoto mwenye umri huo huo asiruhusiwe kupiga kura hadi afikishe miaka 18 wakati tendo la kura ni la muda tu na ndoa ni ya kudumu?
Sheria za Tanzania, zinatambua kwamba mtu mwenye umri wa miaka 15 ni mtoto asiyeruhusiwa hata kupiga kura. Lakini pia anahesabika kuwa yuko chini ya uangalizi wa wazazi wake.

Waislamu Tanzania wanasema sheria hiyo inayotamka kwamba msichana aolewe hata akiwa na miaka 15 ilitungwa kutokana na ushauri wa wazee wa Kiislamu wakiongozwa na Sheikh Marehemu Muhammad Ali al Bukhri wakati wa kutunga sheria hizo. 

Kwa muda mrefu sheria hiyo imepigiwa sana kelele na asasi mbali mbali zikiipinga sheria hiyo kwa kuiona inakiuka haki za binadamu ikiwemo kumnyima elimu binti anayetamani kusoma kwa kuruhusu wazazi wake kumuoza hata akiwa na miaka 15 tu.

Swali kubwa linalojitokeza ni kwamba ni kwa nini baada ya hukumu hiyo kutolewa vyombo vya habari vya Kiislamu vya hapa Tanzania vinailalamikia sheria hiyo kwa kuiita hujuma dhidi ya Uislamu?

Wanasema, “ si haki kuigusa sheria nyeti kama  hiyo bila kushirikisha wadau wote, jambo walilolitafsiri kuwa ni sawa na kuihujumu sheria ya ndoa ya Kiislamu.”

Katika Uislamu mmoja wa wake za Mohammad aitwaye Bi Aysha aliolewa na Mtume wa Waislamu Mohammad akiwa na miakla 6 huku yeye Mohammad akiwa na miaka 53 na akaanza kushiriki naye tendo la kujamiiana naye akiwa ana miaka 10 huku Mohammad akiwa na miaka 57.

Kwa hiyo sharia za Kiislamu zilizotolewa kupitia ushauri wa wazee wa Kiislamu kuhusiana na suala nyeti la ndoa ndilo limekuwa kikwazo cha mabadiliko ya haraka ya sheria hiyo kandamizi dhidi ya wasichana.

Serikali kila wakati imekuwa ikishauriwa kuibadilisha siku ya Jumapili kutoifanya siku ya kupiga kura kwa sababu ni siku ya ibad kwa baadhi ya Wakristo, mpaka leo imegoma, lakini inaonekana iko tayari kwenda makahama kuu kukata rufaa kupinga hukumu ya Mahakama Kuu kwa lengo la kutetea maslahi ya Uislamu badala ya maslahi mapana ya taifa.

Daniel Mwankemwa
Dar es Salaam
04 Agosti, 2016                                                                                                          

 
Powered by Blogger